Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması sonucu açıklanmıştır.


Lise-Üniversite Sınav Detayları

Başvuru Tarihi

29 Aralık 2023

Son Başvuru Tarihi

01 Mart 2024
ADAYLARIN DİKKATİNE!

 1. Sınava gireceğiniz yeri öğrenmek için müftülüklerle iletişim kurabilirsiniz.
 2. Yarışmaya girecek öğrenciler sınav öncesi kimliklerini (T.C. kimliği, pasaport, ehliyet) ibraz etmek zorundadır.
 3. Yarışmacılar kalem, kalemtıraş ve silgilerini yanlarında getireceklerdir.
 4. Sınav süresince adayın elektronik özellik taşıyan herhangi bir cihaz, bellek vb. kullanması yasaktır. Yarışmaya cep telefonu, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.
 5. Adayların sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav merkezinin önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 6. Sınavın başlamasından itibaren 30 dakika içerisinde sınav salonunda hazır bulunmayan aday sınava alınmayacaktır.
 7. Yarışmanın İlk 30 dakikası içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 8. Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 20 dakikasında salondan çıkarılmayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.
 9. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kâğıdının adı, soyadı, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır. Gözetmenler, kitapçık ve cevap kağıdında doldurulan bilgilerin doğruluğunu sınav başlamadan kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı kodlama ve imza eksikliğinden yarışmacı sorumlu olacaktır.
 10. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
 11. Öğrenciler yarışma sonuçlarını sınav tarihinden bir ay sonra yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI
USUL VE ESASLARI

 1. Yarışma 09 Mart  2024 Cumartesi günü saat 14.00’te yüz yüze yazılı olarak yapılacaktır.
 2. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecektir.
 3. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başlayacak, 01 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
 4. Yarışmaya, yalnızca örgün ve açık öğretime devam eden lise öğrencileri arasından 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğanlar katılabilecektir.
 5. T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklular yarışmaya başvuru yapamayacaklardır.
 6. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli (fahri ve vekil olanlar dahil) yarışmaya katılamayacak; ancak daha önce fahri ve vekil olarak görev yapmış olup aktif olarak görevde bulunmayanlar sınava katılabileceklerdir.
 7. Daha önceki yıllarda Başkanlıkça düzenlenen herhangi bir yarışmada umre ödülü ile ödüllendirilen öğrencilerin yarışmada ödüle hak kazanmaları halinde sıralamada yer alan bir sonraki yarışmacı ödülü kazanmış olacaktır.
 8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır.
 9. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Dinim İslâm Temel Bilgiler ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır.
 10. Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.
 11. Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.
 12. Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma ön sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla yarisma@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
 13. Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait puanı, il sıralaması ve ülke sıralaması,  doğru/yanlış işaretlediği soru, boş bıraktığı soru sayısı verilerine ulaşabilecektir.
 14. Yarışma süresi 80 dakikadır ve yarışma 50 sorudan oluşup her bir soru 2 puan değerinde olacaktır. Yarışma sonrasında komisyon kararı ile iptal edilen sorular doğru kabul edilecektir.
 15. Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.
 16. Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan öğrenci tespit edilecektir.
 17.  İl birincileri sistem üzerinden sonuçlarını görebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI
USUL VE ESASLARI

 1.  Yarışma 09 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da yüz yüze yapılacaktır.
 2. Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden yapılacak olup yarışmaya ilişkin tüm duyurulara bu site üzerinden ulaşılabilecektir.
 3. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde başlayacak, 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
 4. Yarışmaya, yalnızca örgün eğitime devam eden üniversite öğrencileri arasından 1 Ocak 1995 tarihinde ve sonrasında doğanlar katılabilecektir.
 5. T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler yarışmaya başvuramayacaktır.
 6. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli (fahri ve vekil olanlar dahil) yarışmaya katılamayacak; ancak daha önce fahri ve vekil olarak görev yapmış olup aktif olarak görevde bulunmayanlar sınava katılabileceklerdir.
 7. Daha önceki yıllarda Başkanlıkça düzenlenen herhangi bir yarışmada umre ödülü ile ödüllendirilen öğrenciler bu yarışmaya katılamayacaktır.
 8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir. Aranan şartlara uymayan yarışmacı başarısız sayılacaktır.
 9. Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “İslam İlmihali ve Mukaddes Miras Kudüs” isimli eserlerden sorumlu olacaklardır.
 10.  Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde edenler ile birincilik elde edenler dışında Türkiye genelinde dereceye giren ilk 44 öğrenci Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecek; ayrıca müftülükler dereceye giren diğer öğrencileri imkânları nispetinde ödüllendirebileceklerdir.
 11. Umre ödülüne hak kazanan öğrenciler yurt dışı harcı ve pasaport işlemlerini kendileri yapacaklardır.
 12. Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
 13. Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait puanı, il sıralaması ve ülke sıralaması,  doğru/yanlış işaretlediği soru, boş bıraktığı soru sayısı verilerine ulaşabilecektir.
 14. 80 sorudan oluşacak yarışmanın süresi 120 dakika olup, her soru 1,25 puan değerinde olacaktır. Yarışma sonrasında komisyon kararı ile iptal edilen sorular doğru kabul edilecektir.
 15. Yarışmada yanlış cevaplar dikkate alınmayacak sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama yapılacaktır.
 16. Yarışma puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile kazanan tespit edilecektir.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ